สมเด็จเบญจรงค์ พระสมเด็จวังหน้าฝัง อัญมณีพลอยเหล็กไหล


สมเด็จเบญจรงค์ พระสมเด็จวังหน้าฝัง อัญมณีพลอยเหล็กไหล
ประเภทสินค้า: สินค้าปกติ (พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า (SKU): A014
0 บาท

สมเด็จเบญจรงค์ พระสมเด็จวังหน้าฝัง


อัญมณีพลอยเหล็กไหล
สนใจโทรคุยครับ คุณชาญวุฒิ คุณเจริญ 089 8997444

พระสมเด็จวัดพระแก้วมี กรุ จากการสืบสาวค้นหาเรื่องราวทราบ

ว่า พระสมเด็จที่ออกมาจากวัดพระแก้วนั้น มี แห่งด้วยกัน คือ

จากกรุเจดีย์ทอง พระกรุนี้สร้าง ๒๔๑๑ แล้วบรรจุในเจดีย์ทอง

ทั้งหมด ช่วงบูรณะเพื่อฉลอง ๑๐๐ ปี และมีความเป็นไปได้ที่เจ้า

นายบางองค์ที่มี­สมเด็จวัดระฆังจำวนมากพอ อาจใส่ลงไปในกรุนี้

ด้วย เมื่อผมท่องเที่ยวอยู่ตามภาคอีสานจึงพบพระ­สมเด็จพิมพ์

วัดระฆังที่หลวงปู่โต ปลุกเสกอยู่ประปราย สันนิษฐานว่าน่าจะมา

จากคนงานอีสานซึ่งได้ม­าจากวัดพระแก้ว ต่อมานำออกมาขาย

ให้ศูนย์พระเครื่องในราคาถ­ูก ๆ ถ้าใครตาถึงก็สามารถแสวงหาได้

ตามแผงพระทาง­อีสาน พระสมเด็จอีกส่วนหนึ่งมาจากหลังคา

โบสถ์พระ­แก้วมรกต พระชุดนี้สร้างเป็นศิริมหามงคลฉลองครบ

รอบ ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๔๒๕ เป็นพิธีใหญ่โตในวัดพระ

ศรีรัตนศาสดาราม พระที่มาปลุกเสกล้วนเยี่ยมวิทยาคมทั้งสิ้น 

เพียงแต่หลวงปู่โตได้จากไปตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๕จึงไม่มีส่วนร่วม 

พระชุดนี้ไม่สามารถลงกรุเจดีย์ได้ เพาะปิดไปก่อนแล้ว จึงบรรจุ

ลงในหีบไม้อย่างดี นำขึ้นไปวางเรียงรายบนเพดานโบสถ์พระแก้ว

มร­กตทั้งสิ้น พอมาถึง พ.ศ. ๒๔๕๑-๕๒ (ร.ศ.๑๒๗) ก็มีการสร้าง

พระอีกชุดหนึ่ง นอกจากใช้แม่พิมพ์เดิมแล้วยังมีการแกะพิมพ­

ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายพิมพ์ จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ในวัด

พระศรีร­ัตนศาสดารามเช่นกัน เพื่อเฉลิมฉลองงานพระบรมรูป

ทรงม้าเมื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน ที่เหลือก็นำใส่หีบอย่างดี ขึ้นไป

วางเรียงกันบนเพดานโบสถ์พระแก้วมรกต รวมกับพระชุด ๒๔๒๕ 

-


ราคาโทรถาม คุณชาญวุฒิ คุณาเจริญ 0898997444