สมเด็จเบญจรงค์ พระสมเด็จวังหน้าฝัง อัญมณีพลอยเหล็กไหล


สมเด็จเบญจรงค์ พระสมเด็จวังหน้าฝัง อัญมณีพลอยเหล็กไหล
ประเภทสินค้า: สินค้าปกติ (พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า (SKU): A014
0 บาท

สมเด็จเบญจรงค์ พระสมเด็จวังหน้าฝัง

อัญมณีพลอยเหล็กไหล
สนใจโทรคุยครับ คุณชาญวุฒิ คุณเจริญ 089 8997444

พระสมเด็จวัดพระแก้วมี กรุ จากการสืบสาวค้นหาเรื่องราวทราบว่า 

พระสมเด็จ

ที่ออกมาจากวัดพระแก้วนั้น มี แห่งด้วยกัน คือจากกรุเจดีย์ทอง 

พระกรุนี้สร้าง

 ๒๔๑๑ แล้วบรรจุในเจดีย์ทองทั้งหมด ช่วงบูรณะเพื่อฉลอง ๑๐๐ ปี 

และมีความ

เป็นไปได้ที่เจ้านายบางองค์ที่มี­สมเด็จวัดระฆังจำวนมากพอ อาจใส่ลง

ไปในกรุนี้

ด้วย เมื่อผมท่องเที่ยวอยู่ตามภาคอีสานจึงพบพระ­สมเด็จพิมพ์วัด

ระฆังที่หลวงปู่โต

 ปลุกเสกอยู่ประปราย สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคนงานอีสานซึ่งได้ม­

าจากวัดพระ

แก้ว ต่อมานำออกมาขายให้ศูนย์พระเครื่องในราคาถ­ูก ๆ ถ้าใครตา

ถึงก็สามารถ

แสวงหาได้ตามแผงพระทาง­อีสาน พระสมเด็จอีกส่วนหนึ่งมาจาก

หลังคาโบสถ์

พระ­แก้วมรกต พระชุดนี้สร้างเป็นศิริมหามงคลฉลองครบรอบ ๑๐๐ 

ปี พ.ศ.

 ๒๔๒๕ เป็นพิธีใหญ่โตในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่มาปลุกเสก

ล้วนเยี่ยม

วิทยาคมทั้งสิ้น เพียงแต่หลวงปู่โตได้จากไปตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๕

จึงไม่มีส่วนร่วม พระชุดนี้ไม่สามารถลงกรุเจดีย์ได้ เพาะปิดไปก่อน

แล้ว จึงบรรจุลง

ในหีบไม้อย่างดี นำขึ้นไปวางเรียงรายบนเพดานโบสถ์พระแก้วมร­กต

ทั้งสิ้น พอ

มาถึง พ.ศ. ๒๔๕๑-๕๒ (ร.ศ.๑๒๗) ก็มีการสร้างพระอีกชุดหนึ่ง 

นอกจากใช้แม่

พิมพ์เดิมแล้วยังมีการแกะพิมพ­์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายพิมพ์ จัดพิธีมหา

พุทธาภิเษกยิ่ง

ใหญ่ในวัดพระศรีร­ัตนศาสดารามเช่นกัน เพื่อเฉลิมฉลองงาน

พระบรมรูปทรงม้า

 เมื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน ที่เหลือก็นำใส่หีบอย่างดี ขึ้นไปวางเรียงกัน

บนเพดาน

โบสถ์พระแก้วมรกต รวมกับพระชุด ๒๔๒๕ -


ราคาโทรถาม คุณชาญวุฒิ คุณาเจริญ 0898997444