พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์อกครุฑเศียรบาตร


พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์อกครุฑเศียรบาตร
ประเภทสินค้า: สินค้าปกติ (พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า (SKU): A001
0 บาท

พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์อกครุฑเศียรบาตร
     โชว์พระ คุณชาญวุฒิ โทรถาม 089 8997444

ในปี พ.ศ.2500 ได้มีมิจฉาชีพพยายามลักลอบขุดฐานเจดีย์ต่อเนื่องกันอีกถึงสองครั้ง

 กรรมการวัดเกรงว่า ถ้าปล่อยไว้เช่นนี้ในที่สุดแล้วองค์พระเจดีย์จะต้องพังทลายลงมา

อย่างแน่นอน จึงมีมติเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรจะเปิดกรุพระสมเด็จอย่างเป็นทางการ

 การเปิดกรุกระทำขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2500 โดยท่าน พล.อ.ประภาส จารุ

เสถียร รมต.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกรุ ได้พระสมเด็จที่มีความสมบูรณ์

เพียง2,900 องค์ มีพิมพ์พระประธาน พิมพ์เจดีย์ พิมพ์เส้นด้าย พิมพ์ฐานแซม พิมพ์

เกศบัวตูม พิมพ์ปรกโพธิ์ พิมพ์สังฆาฎิ พิมพ์ฐานคู่ และพิมพ์อกครุฑเศียรบาตร พระ

ทั้งหมดออกให้ประชาชนได้เช่าบูชาในราคาองค์ละ 1,500 - 2,500 บาท ได้เงินทั้ง

สิ้นสี่ล้านบาท

จะเห็นส่วนของฐานพระและหน้าตัก สังเกตดูที่หน้าตัก จะเห็นว่าเป็นหน้าตักที่อวบและ

ไม่ยาวมากนัก ต่อมาก็ดูที่ฐานทั้งสามชั้น เห็นว่ามีลักษณะแบบฐานหมอน คือเหมือน

เป็นแท่งตันๆ และมีฐานเกือบเท่าๆ กันทั้งสามชั้น โดยเฉพาะฐานชั้นกลางกับฐานชั้น

ล่างมีความยาวเกือบเท่ากัน และที่ฐานชั้นบนและฐานชั้นกลาง จะเห็นว่ามีครีบฐานเป็น

เส้นที่ด้านบนของฐานแต่ละชั้น ต่อมาให้สังเกตดูที่เส้นซุ้ม โดยเฉพาะเส้นฐานของซุ้ม

 จะเห็นได้ว่าไม่มีเส้นฐานซุ้มปรากฏให้เห็นเลย

รูปส่วนของพระที่เห็นนั้นเป็นพระสมเด็จพิมพ์อกครุฑ ของกรุวัดบางขุนพรหม พระ

พิมพ์อกครุฑนี้เป็นพิมพ์พระของวัดบางขุนพรหมโดยเฉพาะ พิมพ์นี้ของวัดระฆังฯ ไม่มี

ครับ เอาล่ะเรามาดูที่หน้าตักของพระ เราจะเห็นว่าหน้าตักมีลักษณะอวบและโค้งขึ้น

 ซึ่งเป็นลักษณะของพระพิมพ์อกครุฑ ฐานทั้งสามชั้นทึบตันแบบฐานหมอนและโดย

เฉพาะฐานชั้นกลางไม่เป็นแบบฐานสิงห์ จุดสำคัญที่ฐานชั้นบนและฐานชั้นกลางมีครีบ

ยื่นออกมา เป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์อกครุฑ อีกจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือ

พระพิมพ์อกครุฑจะไม่มีเส้นฐานซุ้มครับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์อกครุฑ ซึ่งมี

เพียงพิมพ์เดียวเท่านั้นที่ไม่มีเส้นฐานซุ้ม

พระพิมพ์อกครุฑ จะมีด้วยกันสามแม่พิมพ์ คือ พิมพ์อกครุฑใหญ่ พิมพ์อกครุฑกลาง

 และพิมพ์อกครุฑเล็ก แต่จะมีเอกลักษณ์เหมือนๆ กันทั้งสามพิมพ์ คือบริเวณอกของ

พระจะนูนเด่นยื่นออกมามองคล้ายๆ กับลำตัวของครุฑ พระพักตร์จะกลมใหญ่ และยื่น

ออกมาคล้ายหน้าของครุฑ ประกอบกับพระกรรณด้วยแล้วมองดูคล้ายๆ หน้าของครุฑ

 ในสมัยก่อนมีบางคนเรียกพระพิมพ์นี้ว่าพิมพ์อกครุฑเศียรบาตร ก็เป็นพิมพ์เดียวกัน

เป็นพระเครื่องที่ผู้สร้างมีวัตรปฏิบัติที่เรียบง่ายสมถะ ทำให้พระเครื่องที่ท่านสร้างไว้

เป็น 100 ปี เป็นอมตะศรัทธา ไม่มีวันเสื่อม 

เชื่อกันว่า พระสมเด็จ พิมพ์นี้ถูกโฉลกกับข้าราชการ ฝ่ายการปกครอง ทหาร ตำรวจ

 เพราะองค์พระมีลักษณะ พระเศียรใหญ่โต เปรียบได้ดังบาตรพระ ที่มีคนใส่อาหารอยู่

เป็นนิตย์ ถือเป็นเคล็ดกันว่า มีลาภสม่ำเสมอ ไม่ขัดสน

พระอุระหนานูนเด่น เปรียบได้กับอกของ พญาครุฑ สัตวหิมพานต์ ผู้ทรงอำนาจ จึงมี

คำเรียกไว้เฉพาะ พระพิมพ์นี้ว่า อกครุฑ เศียรบาตร